ویژگی‌های ظاهری ظروف سرامیك و چینی چیست

- رنگ و جلاي لعاب به كار رفته در يك قطعه بايد يكنواخت و هماهنگ باشد.
- ظروف بايد عاري از تاب برداشتگي باشند. تاب برداشتگي در لبه يا پايه ظروف سبب لق خوردن و يا شيب‌دار شدن آن نسبت به سطح افق مي‌شود.
- پرداخت پايه‌ي ظروف مي‌بايست به گونه‌اي باشد كه با لمس كردن پايه‌ي ظروف، برآمدگي يا شكست و يا تيزي قابل لمس وجود نداشته باشد.
- لعاب ظرف جوش (حباب هواي زير لعاب كه ممکن است تركيده شده باشد)، نداشته باشد. همچنين لب‌پريدگي، پوسته شدن و يا شره كردن و موج داشتن لعاب، ترك در بدنه و لعاب و لعاب نگرفتگي آنها قابل پذيرش نيست. ضمنا وجود سوراخ سنجاقي در لعاب (که در سطوح در معرض ديد بيش از 2 عدد و در سطح دور از ديد بيش از 4 عدد باشد)، ذرات و اجسام خارجي چسبيده به لعاب، لك و خال در لعاب در معرض ديد (به تعداد بيش از يك عدد و قطر بيش از 1 ميلي‌متر)، بد چسبيدن قطعات الحاقي به بدنه (به عنوان مثال اتصال نامناسب دسته‌ي فنجان به بدنه آن كه علاوه بر شكل نامناسب ظرف، شستشو و بهداشت‌ آن را با مشكل روبه‌رو مي‌كند) همگي از ايرادات جدي ظروف سراميک و چيني هستند که آنها را از استاندارد خارج مي سازد. ظروف چيني
- در زير هر ظرف ‌بايد نام واحد توليدي، علامت تجارتي و يا هر مشخصه‌ي ديگري كه معرف توليدكننده‌ي آن باشد، قيد شود. استفاده از مهر استاندارد ايران بر روي كالاها و بسته‌بندي آنها براي ظروف استاندارد ضروري است.
زنبيل