ظروف پیركس و آرکوپال

سرويس قابلمه- اصول توليد اين ظروف نيز مشابه با ظروف شيشه‌اي معمولي بوده و تنها با گذراندن يک مرحله توليدي خاص، مقاومت اين ظروف در برابر حرارت افزايش مي يابد و بنابراين مي توان اين ظروف را براي پخت و پز و نگهداري غذاي گرم به کار برد.
از آنجا که شيشه در کل رساناي خوبي نيست، انتقال حرارت در اين ظروف بسرعت و به طور يكنواخت صورت نمي‌گيرد و به همين دليل هنگامي که از اين ظروف براي پخت مواد غذايي بر روي شعله گاز استفاده مي شود، لازمست غذا به طور مداوم به هم زده شود تا انتقال حرارت در ماده غذايي بطور مناسب صورت گيرد.
اين ظروف براي نگهداري انواع مواد غذايي گرم، اسيدي (نظير ترشي‌جات)، قليايي (حاوي جوش شيرين يا ديگر مواد قليايي) و معطر مناسب هستند. پخت و پز مواد غذايي در اين ظروف بر روي شعله مستقيم گاز و يا در دستگاه مايکروويو نيز قابل انجام است؛ گرچه لازمست از ريختن آب يا غذاي سرد بر روي آنها هنگامي که بسيار داغ هستند، احتراز شود و نيز ظروف داغ بطور ناگهاني به فريزر منتقل نشوند.

ظروف آرکوپال:
اين گونه از ظروف چيني که زيبايي مشابه ديگر ظروف چيني و استحکامي بيش از آن را داشته و در عين حال سبک و تاحدودي شفاف هستند، موجب اقبال عمومي به آنها گرديده است. درواقع، اين ظروف از شيشه زيباتر و نشكن‌تر و همچنين از چيني سبك‌تر است.
براي توليد اين ظروف، مواد اوليه ظروف شيشه‌اي را به همراه برخي مواد معدني تا دماي 1500 تا 1600 درجه سانتيگراد حرارت مي‌دهند تا ذوب شود. مراحل توليد اين ظروف تا اين مرحله مشابه ساير ظروف شيشه‌اي است. ولي در مرحله انتهايي که مرحله قالب ريزي است به جاي قالب‌ريزي معمول در ساير ظروف، از دستگاهي مشابه سانتريفوژ استفاده مي‌شود که با استفاده از نيروي گريز از مرکز ظروفي نازک را شکل مي‌دهد. اين ظروف نيز همانند ظروف پيرکس در مقابل حرارت مقاومت قابل توجهي دارند.