آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا از بزرگترین آثار باستانی ترکیه

 

آمفي تئاتر آسپندوس آنتاليا

تور آنتاليا- آمفي تئاتر آسپندوس ترکيه از مرکزهاي حفاظت شده تئاترهاي باستاني عهد باستان مي باشد. آمفي تئاتر آسپندوس ترکيه در سال 155 بعد از ميلاد و در زمان پادشاهي امپراتور رومي، مارکوس اورليوس ساخته شده است و ظرفيت تماشگران آمفي تئاتر آن 15000 تا 20000 نفر مي باشد. زيرا بعدها از اين آمفي تئاتر به عنوان کاروانسرا مورد استفاده مي شده است وهميشه مرمت و مراقبت شده است. در نتيجه آمفي تئاتر آسپندوس بدون از دست دادن ويژگي هايش، تا به الان پا برجا مانده استاين شهر در40 کيلومتري آنتاليا و در8 کيلومتري شهر سريک واقع شده است و با تاترباستاني خود يکي ار جاذبه هاي تاريخي آنتاليا در تورارزان ترکيه مي باشد.آسپندوس يکي از ثروتمندترين شهرهاي زمان خود بوده است که توسط رومي ها 200 سال بعد از ميلاد ساخته شده است.سالن تاتر 200 ساله آسپندوس يکي از تحسين برانگيزترين سالن هاي تاتر در دنياست که به خوبي حفظ شده است و يکي از آمفي تاترهاي روباز دنيا محسوب مي شود.در ترکيه باقيمانده هايي ازساختمانهاي رومي در اين محل ديده مي شود،زماني اين مکان مهمترين مرکز تجاري شهر به شمار ميرفته که به پرورش بهترين اسبهاي دنيا شهرت داشته است.