ظروف پیركس

اصول توليد اين ظروف نيز مشابه با ظروف شيشه‌اي معمولي بوده و تنها با گذراندن يک مرحله توليدي خاص، مقاومت اين ظروف در برابر حرارت افزايش مي يابد و بنابراين مي توان اين ظروف را براي پخت و پز و نگهداري غذاي گرم به کار برد.
از آنجا که شيشه در کل رساناي خوبي نيست، انتقال حرارت در اين ظروف بسرعت و به طور يكنواخت صورت نمي‌گيرد و به همين دليل هنگامي که از اين ظروف براي پخت مواد غذايي بر روي شعله گاز استفاده مي شود، لازمست غذا به طور مداوم به هم زده شود تا انتقال حرارت در ماده غذايي بطور مناسب صورت گيرد. ظروف چيني
اين ظروف براي نگهداري انواع مواد غذايي گرم، اسيدي (نظير ترشي‌جات)، قليايي (حاوي جوش شيرين يا ديگر مواد قليايي) و معطر مناسب هستند. پخت و پز مواد غذايي در اين ظروف بر روي شعله مستقيم گاز و يا در دستگاه مايکروويو نيز قابل انجام است؛ گرچه لازمست از ريختن آب يا غذاي سرد بر روي آنها هنگامي که بسيار داغ هستند، احتراز شود و نيز ظروف داغ بطور ناگهاني به فريزر منتقل نشوند. 

زنبيل