ظروف پخت و پز از جنس فولاد سخت

سرويس قابلمه- ماهي تابه (wok) ها معمولا از جنس فولاد سخت ساخته مي شوند، زيرا فرآيند گرم وسرد شدن آنها به صورت سريع و يکنواخت صورت مي گيرد. ظروف از جنس فولاد سخت نيز بايد قبل از اولين بار استفاده توسط روش هاي شستشوي خاص خود براي اين کار آماده شوند.

ظروف پخت و پز از آلومينيوم:
ديگ و ماهي تابه آلومينيومي انتقال دهنده هاي بسيار خوب حرارت هستند که سبک بوده و نيز قابل شستشو در ماشين ظرف شويي مي باشند. فرآيند قرار دادن لايه حفاظتي از طريق آنودايز کردن آلومينيوم باعث سخت و محکم شدن آن مي شود و رنگي خاکستري به آن مي دهد. اما آلومينيوم سخت شده از طريق اين فرآيند نسبت به تغيير رنگ در ماشين ظرف شويي آسيب پذير مي شود.
ظروف آلومينيوم چند لايه نوع ديگري از ظروف هستند که ضخيم تر و محکم تر از آلومينيوم فشرده شده معمولي است. اما به دليل سنگين تر بودن اين نوع ظروف، استفاده از آنها در ماشين ظرف شويي ايمن نيست.