درباره ظروف فلزی

زماني انسان از سنگ بعنوان ظرفي براي پختن و نگهداري غذا استفاده مي کرد. از زماني که فلز کشف و به زندگي انسان وارد شد، استفاده از ظروف فلزي نيز براي پخت، نگهداري و مصرف غذا آغاز شد. ظروف چيني
اين ظروف به دليل انتقال مناسب حرارت، عدم شکنندگي و همچنين مقاومت جدي در مقابل صدمه و ضربه بسيار مورد استفاده در آشپزخانه‌ها هستند. انتقال سريع حرارت در اين گونه ظروف، موجب پخت سريع و کامل مواد غذايي مي‌شود. استفاده از ظروف فلزي معمول در ميکروويو خطرناک بوده منجر به جرقه هاي شديد و انفجار ميکروويو خواهد شد؛ با اين حال امروزه به برکت پيشرفت تکنولوژي، ظروف فلزي مناسب اين قبيل دستگاه ها نيز به بازار عرضه شده اند. در بين اين ظروف، انواع آهني براي پخت مناسبترين هستند؛ زيرا که با وارد کردن آهن يونيزه به غذا، ارزش غذايي آن را مي افزايند و هيچگونه ضرري نيز براي مصرف کنندگان ايجاد نمي کنند. استفاده از روکش تلفون براي ظروف چدني و آلومينيوم فشرده نيز موجب شده که بدون نگراني از ايجاد عوارض، اين ظروف جاي مناسب خود را در بين مصرف کنندگان پيدا کنند.
زنبيل