ظروف ملامین

سرويس قابلمه- ترکيب شيميايي مورد استفاده در تهيه اين ظروف حاوي مقداري مواد ازته است و به همين دليل، برخي شرکت ها در تقلب هاي غذايي خود پودر ملامين را به شير خشک افزوده و به بازار عرضه مي نمودند. مصرف اين گونه شيرهاي خشک در نوزادان عوارض جدي و کشنده اي به همراه داشت و امروزه به شدت نسبت به چنين تقلب هايي واکنش نشان داده مي شود. به همين ترتيب، چنانچه خراش هاي زيادي در اين ظروف بوجود آمده باشد و به ويژه هنگام صرف غذا در اين گونه ظروف، احتمال ورود مواد ملاميني به غذا و ايجاد مسموميت هايي ولو خفيف وجود دارد. از طرف ديگر، اين منافذ و خراش‌هاي موجود در سطح ظروف ملاميني، محل مناسبي براي رشد و تکثير انواع ميکروب‌ها مي شود.

علت علاقه مردم به خريد اين ظروف، مقاومت آنها در برابر شکسته شدن و همچنين ارزان و سبک بودن است؛ گرچه امروزه توجه به اين گونه ظروف تا حدودي کاهش يافته و با ورود ظروف ديگري نظير پيرکس، چيني و آرکوپال، اين ظروف کاربرد خويش را در مجالس و محافل رسمي از دست داده و تنها در برخي اوقات خاص نظير مسافرت‌ها و پيک نيک مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

براي احتراز از آسيب به پوشش خارجي اين ظروف، شستشوي آنها نبايد توسط سيم ظرف‌شويي يا ديگر اجسام خشن صورت گيرد. همچنين، از ظروف ملامين نبايد براي خرد نمودن سبزي، گوشت و حتي بريدن ميوه استفاده نمود؛ زيرا ممکنست چاقو به لعاب واقع در سطح خارجي ظرف آسيب زده و علاوه بر خطرات ذکر شده، تميز نمودن اين ظروف را سخت نمايد. مرور زمان نيز ممكن است باعث از بين رفتن كيفيت اين ظروف يا لب‌پر شدن آنها شود و به دليل احتمال ايجاد آلودگي، استفاده از ملامين‌هاي ترك‌دار و كهنه توصيه نمي‌شود.