تاریخ

تور قبرس شمالي- قبرس در سال ???? استقلال خود را از بريتانيا کسب کرد و حکومت مستقل قبرس براساس مشارکت جوامع ترک و يوناني در اداره امور اين جزيره اعلام موجوديت کرد و بريتانيا، يونان و ترکيه حق حاکميت دولت قبرس را تضمين کردند.

در سال ????، نمايندگان اقليت ترک در پي اختلاف بر سر نحوه اجراي اين توافق از دولت قبرس خارج شدند و در پي بروز درگيري بين دو طرف، سازمان ملل متحد در سال ???? يک نيروي پاسدار صلح را به اين جزيره اعزام داشت که مأموريت آن تا کنون تمديد شده‌است.

در سال ???? دولت سراسقف ماکاريوس، رئيس جمهور وقت قبرس، در کودتايي به تحريک حکومت نظاميان يونان سرنگون شد و ترکيه با استناد به موقعيت خود به عنوان يکي از تضمين کنندگان حق حاکميت قبرس، واحدهاي ارتش خود را در شمال اين سرزمين مستقر کرد که عملاً باعث تقسيم اين جزيره شد.[?]

بخش ترک‌نشين قبرس در سال ???? اعلام استقلال کرد و نام خود را جمهوري ترک قبرس شمالي گذاشت.

بخش ترک‌نشين قبرس را غير از ترکيه، کشور ديگري به رسميت نشناخته‌است و اين بخش به عنوان «ناظر» در همايش‌هاي سازمان کنفرانس کشورهاي اسلامي حضور مي‌يابد.

راي مثبت (???) مردم بخش ترک‌نشين قبرس به طرح صلح کوفي عنان دبيرکل سابق سازمان ملل در همه پرسي سال ????و راي منفي (???) مردم بخش يوناني‌نشين به همين طرح، در تحريم جهاني عليه بخش ترک‌نشين قبرس شکاف ايجاد کرد و موقعيت اين بخش ترک نشين را در عرصه بين‌المللي بهبود بخشيد.[?] در همين حال اتحاديه اروپا با پذيرش بخش يوناني‌نشين قبرس در آن اتحاديه، از دولت ترکيه خواهان شناسايي بخش يوناني‌نشين قبرس و تلاش براي ايجاد زمينه وحدت قبرس در راستاي همگرايي ترکيه با اتحاديه اروپا است.