باغ موزه دفاع مقدس

باغ موزه دفاع مقدس، یک موزه رویدادی و متفاوت از موزه‌ هایی است که صرفا بناها و اشیای تاریخی را به نمایش می‌ گذارند. باغ موزه دفاع مقدس از 7 تالار و یک قسمت انتهایی که یادمان دفاع مقدس است، تشکیل شده که در آن اعداد 7 و 8 به‌ کار رفته است؛ عدد 8 به عنوان نمادی از 8 سال دفاع مقدس و عدد 7 به خاطر تقدسی که دارد. در میان تالارهای مختلف این باغ موزه، فقط یک تالار با نام «تالار پروانه‌ ها» جنبه موزه‌ ای دارد که برای معرفی سرداران دوران دفاع مقدس در نظر گرفته شده است. اما بقیه تالارها جنبه رویدادی دارد و می‌توان تمام اتفاقات دوران دفاع مقدس را در آن به شکل زنده در همان شرایط و حال و هوا مشاهده کرد.