آبشار دودن آنتالیا

تور آنتاليا- (به ترکي: Düden ?elalesi) (به انگليسي: Düden Waterfalls) در شهر آنتاليا ترکيه و در 28 کيلومتري جاده قديم آنتاليا - بوردور واقع شده است.سرچشمه اين آبشار دو چشمه جوشان بنام پينارباشي در منطقه کيرک گوزلر در 40 کيلومتري آن است . آب اين دو چشمه پس از طي مسيري کوتاه يکي شده و رود دودن را مي سازد . دودن پس از طي مسيري 14 کيلومتري از زيرزمين در گودالي بنام وارساک در روي زمين جاري شده و پس از يک جريان کوتاه دوباره در طرف ديگر گودالدر اعماق زمين فرو مي‌رود.آبي که در گودال وارساک به زمين مي‌رود پس از طي 2 کيلومتر در آبريز آبشار بيرون آمده و آبشار زيباي دودن را بوجود مي‌آورد.آبي که از زمين بيرون مي‌آيد حداقل 10 متر مکعب در ثانيه است و حداکثر دبي آب پس از سر ريز از بالاي آبشار و جاري شدن روي زمين 15 الي 16 متر مکعب درثانيه است.سرانجام اين آب پس از عبور از آنتاليا بعد از 9 کيلومتر وارد درياي مديترانه مي‌شود.