توصیه‌هایی برای مصرف بهینه ظروف مسی

1) از پختن و يا نگهداري طولاني مدت غذاهاي اسيدي در ظروف مسي پرهيز كنيد. به ويژه اگر اين ظروف پوشش خود را از دست داده باشند.
2) در هنگام به‌كارگيري اين ظروف دقت نماييد كه از پوشش موجود درون آن تا حد امكان محافظت نموده و از آسيب آن جلوگيري كنيد. آسيب اين لايه موجب مي‌شود كه بدنه از جنس مس ظروف در تماس با ماده غذايي قرار گيرد و اين امر با افزايش ورود مس به درون غذا و افزايش دريافت اين عنصر همراه است. بهتر است در صورت مشاهده خراش‌هاي متعدد در پوشش اين ظروف، نسبت به ترميم و بازسازي اين لايه اقدام نماييد و البته مسلما بهتر است اين لايه از جنسي غير قلع تهيه شده باشد. ظروف چيني
زنبيل