توصیه‌هایی برای به‌كارگیری بهتر ظروف آلومینیومی

1) تا حد امكان از ظروف آلومينيومي بدون پوشش براي پخت و يا نگهداري مواد غذايي استفاده نشود. اين پوشش‌ها (و از جمله پوشش تفلوني) از تماس سطح فلزي ظرف با ماده غذايي و در نتيجه ورود آلومينيوم به داخل ماده غذايي جلوگيري مي‌كنند. ظروف چيني
2) پختن غذاهاي اسيدي و يا قليايي در اين ظروف موجب تغيير رنگ و سياه شدن اين ظروف مي‌شود. همچنين نگهداري آب و محلول‌هاي داراي املاح زياد نيز اين امر را موجب مي‌شوند. اين لايه تيره‌رنگ اگرچه بر كيفيت ماده غذايي تاثيري ندارد ولي ممكن است ورود فلز آلومينيوم را به مواد غذايي تسريع و تسهيل كند. امروزه اغلب افرادي كه از اين ظروف استفاده مي‌كنند، لايه تيره مورد نظر در اين ظروف را با ساييدن از بين مي‌برند. براي برطرف كردن اين لايه، غوطه‌ور كردن ظرف در محلول آب ليمو و يا سركه مفيد خواهد بود.
زنبيل