قصر فیروزه

احداث قصر فیروزه در 1320 ق‌، در دهكده فرح آباد، واقع در حومه شرقی تهران آغاز شد و در 1322 به پایان رسید.
فرح آباد دهكده بی آب و خشكی بود كه بر بلندی آن به دستور مظفرالدین شاه كاخی بنا كردند. كاخ به شكل نیم دایره است و چند ردیف ایوان‌های روباز دورادور ساختمان را فرا گرفته است‌.
بنای كاخ براساس مدل كاخ تروكادرو پاریس ساخته شده‌، كه هر طبقه دارای یك اتاق مركزی و چند اتاق عجیب و غریب است‌.
باغ و كاخ در اصل از سه محوطه مختلف تشكیل شده است‌: محوطه اول محل سكونت مستخدمان قصر و یك اصطبل آجری‌، محوطه دوم باغ كوچك و محوطه سوم نیز باغ و استخر بسیار بزرگی بوده است‌.
باغ بدون توجه به صنعت قرینه سازی طراحی شده و نیمه شرقی آن بیش‌تر مورد توجه واقع شده است‌. معماری كاخ كاملاً اروپایی است‌.
در زمان محمد علی شاه توجه زیادی به قصر نشد و به همین جهت در دوره او قصر از رونق افتاد. در دوره سلطنت احمد شاه قصر رونق گذشته خود را بازیافت و عمارت اندرونی به آن اضافه شد.
بعد از قاجاریه‌، رضا شاه اهمیتی به كاخ نداد، اما در دوره محمد رضا شاه در كاخ تعمیرات اساسی صورت گرفت و به قصر فیروزه معروف شد. سپس در محوطه سرسبز منطقه نیز خانه‌های ویلایی اعیان و اشراف ساخته شد.
بعد از انقلاب اسلامی‌، با تصرف منطقه از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌، آن منطقه به صورت نظامی در آمده است‌، اما كاخ با گنبد فیروزه‌ای آن هم چنان پا برجا است‌.