ظروف سرامیكی

سرويس قابلمه- يك قطعه از بدنه‌ي لعاب خورده يا بدون لعاب است كه تركيب كريستالين يا شيشه‌اي دارد و بدنه‌ي آن به طور كامل از مواد معدني و مواد غيرفلزي تشكيل شده است. يك فرآورده‌ي سراميكي از جامد شدن يك تكه ماده‌ي مذاب بر اثر سرما شكل مي‌گيرد.
ظروف سراميك غذاخوري از نوع بدل چيني نرم عبارت است از گلينه‌اي كه رنگ بدنه‌ي آن سفيد يا متمايل به سفيد است. گلينه‌ها بدنه‌هاي متخلخل سراميكي (از نوع سيليكاتي) هستند كه قابليت عبور دادن نور را نداشته و ممكن است با انواع مختلف لعاب و يا بدون لعاب توليد شوند. جذب اين محصولات حدود 15-10 درصد است. مواد اوليه‌ي مصرفي براي تهيه بدل چيني نرم به طور عمده كائولن، فلدسپات، كوارتز، بال كل، تالك، دولوميت و كربنات كلسيم مي‌باشد. به اين مواد درصد ناچيزي از عوامل رنگ‌زا در بدنه‌ي پخته افزوده مي‌شود.

برخي از رنگ هايي که براي درخشندگي بيش تر ظروف سراميک و لعاب آن ها استفاده مي شود و حاوي سرب هستند. لذا غذاها و نوشيدني هاي اسيدي را در ظروف سراميک نگه داري نکنيد و نوشيدني هاي گرم مانند چاي، قهوه يا آب ميوه هاي اسيدي و ترش در فنجان هاي سراميک ننوشيد.