ظروف شیشه‌ای

سرويس قابلمه- چنانچه موادي شامل سيليس، كربنات سديم، سولفات سديم و برخي مواد معدني ديگر با يکديگر مخلوط شده و آنها را در کوره‌ با دماي 1500 درجه سانتي‌گراد حرارت دهند، ماده ذوب شده خميري شکلي بدست مي آيد که شيشه گران آن را در قالب‌هاي مختلف با اشکال دلخواه مانند ليوان، استکان، بشقاب و ديس ريخته و خمير مربوطه را در قالب به مدت چند ساعت باقي مي گذارند تا ظروف شيشه اي به شکل و قالب دلخواه حاصل شود. پس از آن ظروف با احتياط از قالب مربوطه خارج مي شوند. شيشه بشدت کم محلول بوده و تنها در آزمايشگاه چنانچه پودر شيشه را در آب داغ مدتي به هم زنند، به مقدار بسيار ناچيز حل مي شود. لذا، ظروف شيشه اي به دليل عدم ورود به غذا و همچنين بخاطر اين که با ترکيبات غذايي واکنش نداده و تاثيري بر مواد مغذي غذاها ندارند، ظروف مناسب و قابل استفاده اي هستند. البته لازم است در هنگام استفاده از آنها رعايت نکات احتياطي براي احتراز از شکسته شدن و يا غير بهداشتي شدن غذاي مورد طبخ، بعمل آيد.

امروزه استانداردهاي مورد نياز براي ساخت ظروف شيشه اي مناسب وجود دارند و به عنوان مثال شماره 1409 در باره ظروف شيشه اي مورد استفاده جهت طبخ و نگهداري مواد غذايي، موارد زير را لحاظ نموده است:
- عاري‌ از هر گونه‌ ترك‌ باشند؛ زيرا كه‌ باعث‌ كاهش‌ مقاومت‌ مكانيكي‌ شيشه‌ مي‌گردد.
- سطوح‌ داخلي‌ و خارجي‌ ظروف‌ بايد صاف‌ ويكنواخت‌ باشد.
- محل‌ اتصال‌ و جوش‌ روي‌ بدنه‌ ظروف‌ نبايد تيز و برنده‌ باشد و حداكثر برآمدگي مجاز در اين‌ نوااحي‌ 5/0 ميليمتر است.
- ظروف‌ شيشه‌اي‌ نبايد داراي‌ رگه‌هاي‌ رنگي‌ قابل‌ رويت‌ باشند.
- وجود سطوح‌ تيره‌ يا لكه‌ در ظروف‌ شيشه‌اي‌ كه‌ در اثر شستشو با آب‌ داغ‌ تميز نشود، غير مجاز است.
- از آنجا که حباب در ظروف شيشه اي موجب افزايش خطر شکنندگي در اين ظروف مي‌گردد، بهتر است ظروف‌ شيشه‌اي‌ فاقد هر گونه‌ حباب‌ باشند؛ زيرا كه‌ باعث‌ شكنندگي‌ آنها مي‌شود.

از آنجا که شيشه بو، رنگ و مزه اي را به موادي که با آن در تماسند منتقل نمي کند، لذا نگهداري چاي خشک، پودر قهوه، اوديه جات و گياهان خشک در اين ظروف مناسب مي باشد. اسانس هاي ميوه ها و سبزيجات به کمک حلال هاي قوي استخراج مي شوند و بسيار فرار هستند. وجود حلال در اين اسانس ها موجب مي شود که ظروف پلاستيکي نازک را تخريب کنند. درصورت نگهداري اسانس ها در ظروف فلزي، حالت اسانس تغيير مي کند و يا ظروف را تخريب مي نمايد. در حالي که نگهداري آنها در ظروف شيشه اي بسيار مناسب است. توصيه مي شود براي نگهداري اسانس ها از ظروف شيشه اي رنگي استفاده شود.