توصیه‌هایی برای مصرف بهینه ظروف مسی و آلومینیومی

توصيه‌هايي براي به‌كارگيري بهتر ظروف آلومينيومي:
1) تا حد امكان از ظروف آلومينيومي بدون پوشش براي پخت و يا نگهداري مواد غذايي استفاده نشود. اين پوشش‌ها (و از جمله پوشش تفلوني) از تماس سطح فلزي ظرف با ماده غذايي و در نتيجه ورود آلومينيوم به داخل ماده غذايي جلوگيري مي‌كنند.
2) پختن غذاهاي اسيدي و يا قليايي در اين ظروف موجب تغيير رنگ و سياه شدن اين ظروف مي‌شود. همچنين نگهداري آب و محلول‌هاي داراي املاح زياد نيز اين امر را موجب مي‌شوند. اين لايه تيره‌رنگ اگرچه بر كيفيت ماده غذايي تاثيري ندارد ولي ممكن است ورود فلز آلومينيوم را به مواد غذايي تسريع و تسهيل كند. امروزه اغلب افرادي كه از اين ظروف استفاده مي‌كنند، لايه تيره مورد نظر در اين ظروف را با ساييدن از بين مي‌برند. براي برطرف كردن اين لايه، غوطه‌ور كردن ظرف در محلول آب ليمو و يا سركه مفيد خواهد بود.

توصيه‌هايي براي مصرف بهينه ظروف مسي:
1) از پختن و يا نگهداري طولاني مدت غذاهاي اسيدي در ظروف مسي پرهيز كنيد. به ويژه اگر اين ظروف پوشش خود را از دست داده باشند.
2) در هنگام به‌كارگيري اين ظروف دقت نماييد كه از پوشش موجود درون آن تا حد امكان محافظت نموده و از آسيب آن جلوگيري كنيد. آسيب اين لايه موجب مي‌شود كه بدنه از جنس مس ظروف در تماس با ماده غذايي قرار گيرد و اين امر با افزايش ورود مس به درون غذا و افزايش دريافت اين عنصر همراه است. بهتر است در صورت مشاهده خراش‌هاي متعدد در پوشش اين ظروف، نسبت به ترميم و بازسازي اين لايه اقدام نماييد و البته مسلما بهتر است اين لايه از جنسي غير قلع تهيه شده باشد. سرويس قابلمه