شهر تاریخی پرگه آنتالیا

شهر تاریخی پرگه آنتالیا
The historic city Pergeh of Antalya
از دیدنی های آنتالیا که از تاریخ پربار ترکیه سخن می گوید ، شهر پرگه می باشد . پرگه شهری باستانی است که در ۱۸ کیلو متری آنتالیا قرار گرفته است. در قرن ۱۲ (قبل از میلاد) یونانیان مهاجر کوچ عظیمی از شمال کشور ترکیه به جنوب آن داشتند . با آمدن آنها به شرق شهر مدرن ترکیه (جنوب ترکیه) نژادهای مختلف به اینجا وارد شده و یونانیان اسم آن منطقه را پامفیلیا نامیدند. در آن زمان پامفیلیا مکانی مهم برای تجارت در شهر پرگه بود که هم اکنون به عنوان شهری تاریخی یاد میشود و از دیدنی های ترکیه است .

مقبره و مسجد آهی یوسف
Tomb and Mosque Ahi Yusuf
از دیدنی های آنتالیا ، مقبره آهی یوسف است که واقع در محله سلجوق کوچه مرمرلی آنتالیا می باشد و در سال ۱۲۴۹ با نام آهی یوسف بنا شده است. از سنگ ساخته شده و مسجدی کوچک به شکل مربع می باشد. در قسمت جنوب مسجد و در میان دیوار های قلعه مقبره آهی یوسف قرار دارد که مورد احترام مردم ترکیه است. 

تور آنتالیا

 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ